Goa Science Centre

संपर्क करे

गोवा विज्ञान केंद्र
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
मरीन हाईवे, मीरामार,
पणजी, गोवा – 403001, भारत
टेलीफोन: 0832-2463426
ईमेल:gscgoa@gmail.com

Scroll to Top